Sinüs Plasti

Alveol kemik yüksekliğinin implant yapımına olanak tanımadığı ve sinüs kaldırma operasyonuyla da istenilen bu ölçülerin sağlanamayacağı, alveol kemik yüksekliğinin 5 mm veya daha düşük olduğu durumlarda uygulanan yaklaşımdır. Bu yöntem alveol krete insizyon yapılmasıyla başlar. İlk olarak flep istenilen düzeyde açılır.

Kemik ortaya çıkarıldıktan sonra özel osteotomi frezleri yardımıyla kemik üzerinde oval veya dikdörtgen bir pencere açılır. Bu işlem esnasında sinüs zarının zarar görmemesine dikkat edilir. Sinüsün perforasyon riskini en aza indirmek için ultrason kullanımı bu operasyonlarda faydalı olabilir.

Sinüs kemik naklinin endikasyonları

  1. Yetersiz kemik hacmi ya da azaltılmış interark boşluk alanlarında nakil yerleşimi
  2. Oroanteral fistül tedavisinde
  3. Alveoler yarıklarının rekonstrüksiyonunda
  4. İnterpozisyonel greft ile Le Fort I alt kırıklarında

Kanser tedavisi sonrası, rekonstrüksiyonda kraniofacial protez için dental implantlarda

Sinüs nakli için gerekli koşullar aşağıdakileri de içerebilir

  • 10 mm’den az alveolar rezidüel kemik yüksekliği
  • 4mm’den az rezidüel kemik genişliği
  • Geçmişte herhangi bir patolojinin olmaması
  • Geçmişte önemli