İmplant Tedavisi

Diş implantları diş eksikliklerini ortadan kaldırarak estetik ve fonksiyonun hastaya yeniden kazandırılması için uygulanan tedavi yöntemidir. İmplant kelime anlamı olarak vücut içerisine ve canlı dokulara, cansız maddelerin yerleştirilmesini ifade eder. Dental implantlar kemiğin içine, üzerine veya mukozaya yerleştirilen ve diş kökünün yerini tutması amaçlanan yapılardır.

Diş implantları neden yapılmalıdır?

Diş implantları kemik kaybını önler. Normalde bir dişiniz çekildiğinde çekilen bölgedeki kemik dokularında erime olur. Şayet diş çekildikten hemen sonra o bölgeye implant uygulanırsa kemik kaybı oluşmaz. Böylece o bölgede kemik kaybı olmadığı için dişeti çekilmesi de görülmez ve estetik olarak çok daha mükemmel bir sonuç elde edilir.

Çekim bölgesindeki kemiğin miktarını korumak için implanttan başka seçenek yoktur. İmplantın en büyük avantajlarından biri ise bitişik dişlerde hiçbir işlem yapılmamasıdır. Normalde sabit bir köprü yapılırken boşluğa komşu iki dişin de kesilmesi gerekmektedir. İmplantlar sadece çekim boşluklarına yapılır ve diğer dişlere hiç dokunulmaz.

İmplantlar size en doğal görünümlü dişleri kazandırır. Direk kemikten destek aldığı için çiğneme sırasında kendi doğal dişiniz gibi kullanabilirsiniz. Ve tabii ki gülümserken kaybettiğiniz özgüven duygusunu yeniden kazanırsınız.

Diş implantları her yaşta uygulanabilir mi? Kemik gelişimini tamamlamış tüm bireylerde implant uygulanabilir. Bu yaş kadınlarda 15-16, erkeklerde 17-18′dir. İmplant uygulaması için üst yaş sınırı yoktur; genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki kişiye implant uygulanabilir. Özellikle yaşlı kişilerde diş kayıpları daha çok olduğu için, kemik erimelerine bağlı olarak hareketli protez tutuculuğunda sorun yaşandığından ileri yaşlarda olan bireyler implant gereksinimine daha çok ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla yaşlı bireylerde diş implantları uygulamaları gençlere göre daha fazladır.

İmplant tedavileri iki aşamadan oluşur. Cerrahi aşama ve üst yapı aşaması. İmplantlar cerrahi işlemle yerleştirildikten sonra kemik kalitesi ve cerrahi prosedüre göre cerrahın belirlediği bir süre beklenir. Bu bekleme süresi “osteointegrasyon” denilen implantın çene kemiğiyle biyolojik olarak kaynaşması için gerekli olan süredir.

İmplantlar yerleştirildikten sonra uygulanan tedavi aşamaları nelerdir? İmplant yapıldıktan sonraki bekleme süresi geçtikten sonra ikinci aşama olan porselen kaplamanın yapımı, ortalama bir haftada tamamlanır.

Operasyon sırasında ağrı olur mu? Dental implantlar, implant başına 10-15 dakikalık sürelerde hastanın uyutulmadığı lokal anestezi altında yapılan müdahalelerle çene kemiğine yerleştirilir. Bu amaçla basit bir dolgu işlemi için yapılan lokal anestezi uygulanır. İŞLEM SIRASINDA AĞRI DUYULMAZ.

İmplantın Ömrü Ne Kadardır? Uygun koşullarda, implantın ömrü belirli yıllarla ifade edilemez. Doğru planlanmış bir implant iyi bir teknikle çene kemiğine yerleştirilmiş ve üzerine uygun bir protez yapılmış ise ayrıca hasta bakım ve hekim kontrolleri düzenli ise implantın ömrü yaşam boyudur denebilir.

İmplantta Başarı Oranı Teknik alanda ve malzeme alanında son yıllarda kaydedilen önemli gelişmelerle implant uygulamalarında başarı oranı %98′in üzerine çıkmıştır.

İmplant uygulamasının başarılı olması için her şeyden önce hastaya doğru tanının konulması, hekim tarafından uygun cerrahi ve uygun üstyapının yapılmış olması gerekir. Uygulama sonrasında hasta tarafından implantın temizlik ve bakımının doğru yapılması gerekmektedir.