Apse ve Kist Operasyonları

Çenelerde Görülen Kistler

Çenelerde dişten kaynağını alan veya almayan çeşitli kistler görülmektedir. ÇENE kistleri bazen hasta tarafından fark edilmeden çok büyük boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle hastaların normal kontrollerinde panaromik diş radyografisi alınmasında büyük fayda vardır. Çenelerdeki kistler çoğu kez diş kaynaklıdır. Diş kökü etrafında oluşabilen bu kistler tedavi edilmezse büyüme yapabilir. Kök ucunda kisti olan hastalarda dişin çekilmesi tedavi için yeterli değildir. Diş çekilip kist kemik içinde bırakılırsa bu kist büyümeye devam eder. Bunun sonucunda ise çok sayıda dişin de çekiminin gerektiği bir durum ortaya çıkabilir. Bu nedenle kistik oluşumlar fark edildiği zaman mutlaka cerrahi operasyon uygulanmalıdır.

Apikal Rezeksiyon

Diş kökünde çeşitli nedenlerle meydana gelen apse veya kistik lezyonlar, kanal tedavisi uygulamasının yetersiz kaldığı durumlarda direkt olarak açılıp enfekte kök bölgesinin kesilip çıkartılmasıyla tedavi edilmeye çalışılır. Bu uygulamaya apikal rezeksiyon işlemi denir. Apikal rezeksiyon dişin çekiminden önce değerlendirilmesi gereken bir tedavi seçeneğidir.

Apikal Rezeksiyon Operasyonunun Yapıldığı Durumlar

  • Diş kökünün yapısal veya şekilsel bozukluğu nedeniyle kanal tedavisinin tam yapılamaması
  • Diş üzerinde çıkarılamayan bir restorasyonun varlığı nedeniyle kanal tedavisi yapılamaması
  • Kanal tedavisi sırasında alet kırıldıysa, kırılan aletin mutlaka çıkarılması gerekiyorsa, aleti çıkarmak amacıyla
  • Yapılmış kanal tedavisine rağmen hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda
  • Diş kökünde kist oluşan vakalarda
  • 1/3 oranında kök ucunda kırık olması durumlarında.